Anna Herrero

Fisioterapia

Psiconeuroimmunologia (PNI)

Osteopatia

···

Osteopatia

L’osteopatia és una medicina manual integrativa que es basa en els principis de l’anatomia, la fisiologia, l’embriologia humana i altres ciències biomèdiques oferint-nos una visió global i holística del cos.

L’osteòpata escolta els símptomes contextualitzant-los en la globalitat i dialoga amb totes les parts que hi estan implicades. Utilitza un model transdiciplinar i biomedicpscicosocial.

Posa l’accent en la salut i no en la malaltia. Té com a missió promoure i recuperar l’homeostasi, és a dir, l’equilibri intrínsec a un estat de salut. Ajuda a recuperar moviment, mobilitat i vitalitat a través de diferents tècniques que afavoreixen l’aportació de sang als òrgans i a les articulacions. Posa èmfasi a la integritat estructural i funcional del cos per facilitar els seus mecanismes d’autoregulació.

L’osteopatia compte amb diverses especialitats: 

 • osteopatia estructural 
 • osteopatia visceral
 • osteopatia cranial

En què em pot ajudar?

L’osteopatia és adequada per tractar:

 • Alteracions de l’aparell locomotor i del sistema múscul-esquelètic (mals d’esquena, dolors articulars, hèrnies discals i protusions, alteracions posturals, contractures, sobrecàrregues musculars, escoliosi, …).
 • Alteracions cranials (mals de cap, migranyes, marejos, sinusitis, acúfens, vèrtics)
 • Alteracions del sistema respiratori (encostipats de repetició, mucositat, tos…).
 • Alteracions del sistema digestiu (gasos, reflux, acidesa, males digestions, restrenyiment, colon irritable…
 • Alteracions a nivell de sòl pelvià (incontinència urinària, disparèunia, dolor menstrual…).
 • Alteracions que apareixen durant l’embaràs (disfuncions a la zona del sòl pelvià, mals d’esquena, dolors costals, ardors, restrenyiment, reflux, etc.).

Beneficis de l’osteopatia

Els beneficis de l’osteopatia són nombrosos i es fan visibles a curt termini.

 • Redueix la tensió en tot el cos. 
 • Alleuja les cefalees, les migranyes, el vertigen i els marejos. 
 • Tracta problemes de fertilitat.
 • Millora la rigidesa muscular i articular
 • Millora l’equilibri del cos i la seva estabilitat. 
 • Millora els  mals d’esquena provocats per una mala postura, o bé per lesions a la columna vertebral.
 • Alleuja el dolor crònic.
 • Tracta traumatismes derivats d’accidents o lesions esportives, així com l’artritis.
 • Ajuda el cos a adaptar-se a canvis estructurals i hormonals, durant la gestació i altres etapes de la vida de la dona, com el postpart o la menopausa.
 • Redueix la probabilitat de patir lesions i patologies.
 • Tracta cicatrius o adherències. 

En definitiva, l’osteopatia permet millorar la qualitat de vida de les persones en situacions molt diverses, de manera no invasiva i sense l’ús de fàrmacs.

Principis de l’Osteopatia

Pimer principi:

El cos és conscient i intel·ligent, conté una força innata que permet l’AUTORREGULACIÓ I L’AUTOCURACIÓ:

La força innata es manifesta en la regulació homeostàtica -equilibri de les funcions vitals
- i la immunitat.

Segon principi:

L’estructura i la funció estàn interrelacionades i són interdependents. Qualsevol part del cos realitza una funció depenent de la seva pròpia estructura. Si aquesta canvia, la funció es veu afectada i també a la inversa.

 

Tercer principi:

La llei de l’artèria és absoulta: la vida és moviment i és vital que la sang, la limfa, l’impuls nerviós i el líquid cefaloraquídi circulin en llibertat, així com la resta de fluids del cos. Una zona on no li arriba oxigen no tindrà la nutrició suficient per poder desenvolupar la seva funció de manera òptima, tant a nivell cel·lular com a nivell tissular.

 

Quart principi:

Globalitat: el cos és una unitat: el tot és més que la suma de les parts. 

 

La MEC * article. Es el tejido conjuntivo el que une todas las partes del cuerpo.
También es la sustancia de base que sostiene a las arterias, vasos linfáticos y a los nervios.
Las fibrillas tubulares de colágeno recorren el cuerpo formando una matriz fluídica que se extiende desde la cabeza a los pies.
Es una estructura indispensable dentro del concepto de la biotensegridad. 


 

« Encontrar la salud debería ser el objetivo del doctor. Cualquiera puede encontrar la enfermedad. »
A.T.Still.

Fisioterapia

Ciència de la salut orientada a resoldre molèsties i dolors musculoesquelètics a través de tècniques manuals.

Psiconeuroimmunologia (PNI)

La psiconeuroimmunologia o medicina integrativa estudia de manera precisa i concreta la bioquímica de l’interrelació fisiològica entre el sistema digestiu, el sistmea immunològic, el sistema nerviós, el sistema endocrí i la psique.

Osteopatia

L’osteopatia és una medicina manual integrativa que es basa en els principis de l’anatomia, la fisiologia, l’embriologia humana i altres ciències biomèdiques oferint-nos una visió global i holística del cos.

Com ho fem?

Acompanyo processos de salut des d’un abordatge integral i global.

1

La sessió s’incia amb una anamnesi detallada i global on recolpilo informació de tot el que tingui a venure amb el motiu de consulta.

2

Complemento la informació amb una exploració física: exploració de la postura, exploració de la mobilitat articular, visceral i cranial per acabar de dibuixar l’escenari el més complet possible.


3

Així doncs, el propi cos, a través de testos i proves concretes, em guia a iniciar el tractament i a decidir les tècniques que poden ser: articulars, fascials, funcionals, fluídiques, musculars, viscerals o neurològiques.

722 543 971