Anna Herrero

Fisioterapia

Psiconeuroimmunologia (PNI)

Osteopatia

···

Fisioterapia

Ciència de la salut orientada a resoldre molèsties i dolors musculoesquelètics a través de tècniques manuals.

Punció seca:

  • És una tècnica invasiva realitzada per fisioterapeutes indicada per eliminar dolors neuromusculars (punts gatell) produïts per sobrecàrregues. Es realitza amb agulles i no s’introdueix cap anestèsic.
  • S’ha comprovat a través d’electromiograma l’existència d’un reflex medul·lar relacionat amb l’alliberació del punt gatell o contractura muscular.

Sòl pèlvic:

  • Valoració i recuperació del sòl pèlvic pre i post part, incontinència urinària

Exercicis Abdominals Hipopressius:

  • Específics per a millorar el diafragma, el sòl pèlvic, la faixa abdominal, les pressions intracavitàries i la postura.

Exercici terapèutic i control motor:

  • Exercicis de mobilitzacions i estabilització per millorar dolors d’esquena i de les extremitats.

Readaptació activitat física:

  • Tècniques orientades a la recuperació de lesions esportives.

Neurodinàmica:

  • Tècniques d’alliberació dels nervis que estan afectats per pinçaments o compressions

Readaptació postural:

  • Exercicis de consciència corporal i tonificació

Tractaments post-quirúrgics

Fisioterapia

Ciència de la salut orientada a resoldre molèsties i dolors musculoesquelètics a través de tècniques manuals.

Psiconeuroimmunologia (PNI)

La psiconeuroimmunologia o medicina integrativa estudia de manera precisa i concreta la bioquímica de l’interrelació fisiològica entre el sistema digestiu, el sistmea immunològic, el sistema nerviós, el sistema endocrí i la psique.

Osteopatia

L’osteopatia és una medicina manual integrativa que es basa en els principis de l’anatomia, la fisiologia, l’embriologia humana i altres ciències biomèdiques oferint-nos una visió global i holística del cos.

722 543 971

Com ho fem?

Acompanyo processos de salut des d’un abordatge integral i global.

1

La sessió s’incia amb una anamnesi detallada i global on recolpilo informació de tot el que tingui a venure amb el motiu de consulta.

2

Complemento la informació amb una exploració física: exploració de la postura, exploració de la mobilitat articular, visceral i cranial per acabar de dibuixar l’escenari el més complet possible.


3

Així doncs, el propi cos, a través de testos i proves concretes, em guia a iniciar el tractament i a decidir les tècniques que poden ser: articulars, fascials, funcionals, fluídiques, musculars, viscerals o neurològiques.